11 Aralık 2013 Çarşamba

Armut Dibine Düşer

cift armut
Serseriler, terbiyesizler, şerefsizler, şunlar, bunlar... Hanım uluslararası temsilde, oğlan teftişte. Çok gemicikler kalkmıştır bu limandan, meçhule gittiğini umarak. Laşing kopar yük kayarken, çatırdayarak ayrılır omurga. Dökülür pespayeliğin ve kepazeliğin yolcuları köpüklü sulara. Heyhat, yardım için hiçbir kol uzanmaz onlara. Merhamet bile tükenir çünkü, tıpkı iktisat kuramlarındaki kaynaklar gibi kıttır o da. Bardağa düşen her damlayı dengelemek için azalır merhamet insanın denkleminde. Gün gelir bardaktaki su taşar, gemi batar ve sığınacak küçücük bir adayı boşa ara o küstah gözler. Alın teri akıtmadan kazanılmış altınlar ancak safra olur, kuşlar tükürür gibi başlarına pisler.

Dedikleri gibi, armut dibine düşer.