28 Kasım 2013 Perşembe

Kaset Savaşları Manifestosu

Kaset savaşlarını yayınlayacak medya mensuplarına çağrıdır. İster F, ister H, isterse M tipi olun, aşağıdaki noktalara şu mütevazi manifesto ile dikkatinizi çekmek istiyorum:

  1. İleri Demokratik Halk Sultanlığı'mızda yüksek yaylalarda ikamet eden birileri "O evlerde kimbilir neler oluyordur" diyerek terbiye sınırlarını aşmış ve gençleri zan altında bırakmıştır.
  2. Bu ifadeden kuvvet alan sultanlığa bağlı kamu görevlileri memleketin kadın ve erkekleri hakkında cüretkârlık, hatta küstahlık derecesine varan demeçler vermiştir.
  3. Yayladaki konumuna ve çadırının rengine bakmaksızın, önüne gelen her sakallı topluma ahlâki ayar verme yarışına girmiştir.
  4. Bu hâl ve şerait altında, size ulaştırılan ya da bilâhare gönderilecek kasetlerin görsel içeriğini yayınlamamanız anlaşılır ve doğru bir tutumdur. Zira, o muhterem şahısların -ucubeler de diyebiliriz, spastik hareketlerini izleme sevdalısı değiliz.
  5. Lâkin, bize ahlâk dersi verip sonra da kendileri her haltı yiyenlerin kimliğini bilmek hakkımız. 
  6. Bu vesileyle, size gelen kaset ve görüntüleri ya hiç haberleştirmeyiniz, ya da dosdoğru isimlerini yazınız.
Mevcut ileri demokratik etik zaten yeterince midemizi bulandırıyor, bir de siz medya etiği, gazetecilik düsturu vb'nin arkasına sığınırsanız, kusmak kaçınılmaz oluyor.